C-nummer

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Het C-nummer is één van de mogelijke nummerseries die door de Europese Commissie i toegekend wordt aan officiële documenten van de Europese Unie. Het C-nummer wordt gebruikt voor besluiten van een beperkt en zeer specifiek karakter en een enkele mededeling.

Het C-nummer werd weinig gebruikt. Sinds 2009 zijn er geen C-nummers meer toegekend.

Hoe ziet een C-nummer eruit?

Het C-nummer is als volgt opgebouwd:

C

(jaar)

nummer

Zo heeft bijvoorbeeld de aanbeveling voor een gedragscode bij onder naar nanotechnologie als C-nummer: C(2008)424.

Ieder nummer is uniek.

Een C-nummer kan ook gevolgd worden door de toevoeging '/1', 'F', 'FIN' of 'Def'. Dit geeft aan welke versie van het document het betreft. 'F', 'FIN' en 'Def' geven alle drie aan dat het de definitieve versie betreft. Deze toevoegingen worden alleen gebruikt binnen de Commissie vóór een C-document officieel wordt gepubliceerd.

C-nummer en dossiers

De publicatie van een C-nummer leidt tot het aanmaken van een dossier in de wetgevende database van de Europese Unie. In de wetgevende database staan bij een C-nummer alle documenten die bij dat dossier horen, niet alleen het C-document op basis waarvan het dossier is aangemaakt.

In enkele gevallen verschijnen er in een C-dossier nieuwe documenten. Deze documenten hebben geen eigen, nieuw C-nummer. In plaats daarvan krijgen ze ieder een eigen nummer mee dat wordt bepaald door de instelling waarvan het document afkomstig is. Deze nummering staat los van de nummerseries die de Europese Commissie toekent. Wel wordt er in stukken van de Commissie en in de meeste documenten van de andere EU-instellingen die bij een dossier horen naar het C-nummer verwezen.

Meer informatie