Buitengrenzenfonds (EBF)

Dit fonds dat tussen 2007 en 2013 actief was, beoogde lidstaten die de buitengrenzen van de EU beheren en bewaken financieel te ondersteunen. Deze lidstaten hebben een blijvende financiële last vanwege de gemeenschappelijke standaarden die ze moeten implementeren voor grens- en visumbewaking.

Op het Verenigd Koninkrijk (inmiddels geen EU-lid meer i) en Ierland na namen alle EU-lidstaten i deel. Landen die bezig waren met de implementatie, applicatie en ontwikkelingen van de Schengenregels namen ook deel. Dit betrof Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein.

Een lidstaat die financieel ondersteund werd, maakte voor het fonds een meerjarige strategie met verantwoording voor het gebruik van financiële middelen. Deze strategie was het raamwerk voor het uitvoeren van acties, ingedeeld per jaar. Bijvoorbeeld acties op het vlak van grensoverschrijdende infrastructuur, transportmiddelen voor de bewaking en ICT.

In de periode 2007-2013 was een budget van 1,82 miljard euro beschikbaar voor het Buitengrenzenfonds.

Inhoudsopgave

  1. Na 2013
  2. Meer informatie

1.

Na 2013

In 2014 is het Buitengrenzenfonds opgegaan in het Fonds voor Interne Veiligheid i.

2.

Meer informatie