Nigeria op het randje van de afgrond - Opinie

Met dank overgenomen van M. (Martin) Bosma i, gepubliceerd op maandag 16 maart 2009.

De islam is hard op weg om de macht over te nemen in Nigeria, dat betogen de PVV Tweede Kamerleden Geert Wilders en Martin Bosma vandaag in een opinieartikel in het Reformatorisch Dagblad. Een islamitische machtsovername in Nigeria zal volgens de PVV'ers grote gevolgen hebben voor de toekomst van zowel Afrika als het Westen.

Lees hieronder het volledige artikel:

Nigeria op het randje van de afgrond

Door Geert Wilders en Martin Bosma

De verleiding is groot diverse oorlogen te zien als geïsoleerde conflicten, zonder veel verband. De media dragen daar aan bij. Zo’n conflict heet al snel ‘burgeroorlog’, men spreekt van ‘religieuze spanningen’, in het Engels: ‘sectarian violence’. De indruk wordt al snel gewekt dat het de hond is versus de kat, waar het Westen verder geen belang bij heeft.

Maar wie verder kijkt dan de oppervlakte ziet een rode draad, of beter gesteld: een groene draad. Over de hele wereld worden oorlogen uitgevoerd waarbij de islam de imperialistische partij is met het islamitische einddoel van werelddominantie als motor.

In de belangrijkste hadith, die van boechari staat het duidelijk: “islam is er om te heersen en niet om beheerst te worden.  Jihad, de heilige oorlog, is de plicht van elke moslim. Sterker nog, wie jihad afwijst is een afvallige, niet langer een moslim en daarmee zelf een doodskandidaat. Dat volgt niet alleen uit de koran (letterlijk het woord van Allah, dus niet open voor interpretatie) en de andere geschriften, maar ook uit de handelingen van Mohammed, wiens daden door alle moslims dienen te worden nagevolgd.

Het gevolg is wat Samuel Huntington al vaststelde: islam has bloody borders. Die bloedige grenzen van de islam beïnvloeden ons wereldnieuws: Darfur, Israel, Kosovo, de Fillipijnen, Atjeh, Kashmir, de Molukken, Zuid-Thailand zijn enkele frontlijn-staten van de islam. Overal probeert de islam haar slag te slaan en overal kijkt het Westen de andere kant op. Men drinkt liever thee.

Prijzenkast

Een belangrijke uitbreiding van de agressieve islam vindt nu plaats in Nigeria. De situatie daar is zeer nijpend en zal belangrijke gevolgen hebben. Nigeria is het land met de grootste bevolking van Afrika (140 miljoen mensen), met dankzij de olie en andere grondstoffen een redelijk sterke economie.

Nigeria lijkt hard op weg toegevoegd te gaan worden aan de prijzenkast van ‘religie van vrede’. In twaalf van de 36 staten in Nigeria is inmiddels de sjaria van kracht, de islamitische apartheidswet die niet-moslims discrimineert en vrouwen als minderwaardige schepsels ziet. Als de moslims er nog zeven deelstaten bijsprokkelen zal de federale overheid gedwongen worden de grondwet aan te passen, zodat Nigeria een islamitische staat wordt.

De cruciale gevechten vinden nu plaats in Plateau, een van de 36 staten van Nigeria. Het centraal gelegen Plateau is de draaischijf van het islamitische noorden en het christelijke zuiden. De ondergang van Plateau zou verstrekkende gevolgen hebben voor Nigeria als geheel.

In Plateau moet governeur Jang zich verweren tegen jihadisten. In Jos, de hoofdstad van Plateau, vond vorig jaar een serie anti-christelijke pogroms plaats. Een ooggetuigen-rapport op de BBC beschrijft een moordpartij, met brandende huizen, mensen die moeten rennen voor hun leven en moeders die hun kinderen in veiligheid moeten brengen. Dit allemaal terwijl steeds weerklinkt: Allah hoe akbar. Christelijke organisatie berichten over kerken die in vlammen opgaan, geestelijken vermoord. Al deze acties lijken zorgvuldig gepland en wellicht door het buitenland gefinancierd. Niet-moslims verlaten nu massaal Plateau, op de vlucht voor de Hausa-moslimkolonisten.

Springplank

Als Nigeria valt heeft dat niet alleen een belangrijke symbool-werking, maar het betekent ook dat opnieuw een olieproducerend land in hand komt van de islam. Die oliedollars zullen gebruikt worden om de zaak van wereldwijde jihad verder te financieren. Jihad-terreurgroepen en moskeeën zullen daar beter van worden, ten koste van het Westen. Daarnaast zal een islamitisch Nigeria dienen als springplank voor de verdere islamisering van Afrika. Als Nigeria valt, dan is het moeilijk positief te zijn over de toekomst van Afrika. Het continent zal dan wegzakken in insjallah-fatalisme, met desastreuze gevolgen voor economie, onderwijs en vrouwenrechten.

Daarnaast is de kans aanwezig dat een islamitische machtsovername van Nigeria een enorme vluchtelingenstroom te weeg brengt. Islam biedt onderworpen volken tenslotte maar drie keuzes: de dood, bekering of de dhimmi-status. Velen zullen die keus vermijden door met hun voeten te stemmen.

Ook vrezen mensen in Nigeria voor een volkerenmoord. Dat is tenslotte nogal eens de manier waarop de islam haar rekeningen vereffent, helemaal in lijn met de “profeet  Mohammed - Al-insan al-kamil, de perfecte mens, die zijn hand niet omdraaide voor een uitroeinkje meer of minder. Deze eeuw bedraagt het aantal slachtoffers van de strijd in Nigeria al minstens tienduizend, velen zullen volgen.

De ogen van de vrije wereld moeten dezer dagen gericht zijn op Plateau.

De auteurs zijn respectievelijk voorzitter en secretaris van de fractie van de Partij voor de Vrijheid in de Tweede Kamer.

Bron: Reformatorisch Dagblad