WC-eend adviseert Guusje ter Horst

Met dank overgenomen van M. (Martin) Bosma i, gepubliceerd op zaterdag 30 januari 2010.

Minister Ter Horst gebruikt onderzoek om mijn proces te beïnvloeden en de PVV te schaden

Kent de linkse kerk nog enige schaamte, nog ergens enig verlangen naar waarheid en oprechtheid? Het is moeilijk dat te zien na het uitkomen van het rapport Polarisatie en radicalisering in Nederland. Het is bijna pijnlijk te zien in welke bochten de linksen zich nu weer moeten wringen om hun haat te rechtvaardigen en hun stervende project nog van wat laatste zuurstof te voorzien.

Vernietigingsfilosofie

Dit is de essentie: links stelt zich al decennia op als waterdrager voor de islam. Het steunt, faciliteert en financiert een totalitaire veroveringsideologie - met als belangrijkste service het openen van de immigratiesluizen. Na 14 eeuwen jihad boekt de vernietigingsfilosofie zo een enorm succes. Nederland moet en zal richting de multiculturele heilstaat. Elk verzet is zinloos en zal met kracht bestreden worden. Alles wat afwijkt van de partijlijn zal door de linkse elite keihard worden aangepakt en tot nazi worden gebombardeerd. Een half uurtje staatsomroep levert een slaapverwekkende file van NSB!-NSB!-roepers op. Kom er maar in, grote denkers als Herman van Veen en Peter R. de Vries.

Els Lucas van de PvdA was vorige week een van de eisers in het proces tegen de vrijheid van meningsuiting. Om haar partijwerk wat te vergemakkelijken, heeft minister Ter Horst alvast een nieuw front geopend. Zij heeft Jaap van Donselaar ingehuurd haar PvdA-gelijk te halen. Van Donselaar is van de Anne Frank Stichting, door staatssecretaris Ploeg in 1984 betiteld als een cryptocommunistische organisatie. Directeur Hans Westra is lid van de PvdA. Wat adviseert WC-eend? Nou, WC-eend adviseert WC-eend. Ter Horst krijgt precies wat ze wilde: de PVV weer gebrandmerkt. En de timing is perfect. Net voor deel twee van het proces. Als ze het bij de kiezer niet kunnen winnen, dan maar op andere wijze.

Kwalijk

Door geen afstand te nemen van dit kwalijke rapport en het juist nu naar de Kamer te sturen, maakt Ter Horst zich bovendien schuldig aan directe beïnvloeding van het politieke proces.

Wat levert die inzet van belastinggeld op? Een citaat: ‘Ideologisch zijn er echter wel degelijk elementen van rechts radicaal ideeëngoed aan te treffen bij de PVV, zoals een positieve oriëntatie op ‘het eigene’, een afkeer van ‘het vreemde’ en van politieke tegenstanders, en een hang naar het autoritaire’.

Sinds wanneer is positieve oriëntatie op het eigene rechts radicaal? Wouter Bos predikt een ‘beschaafde vorm van nationalisme’ en toont zich ‘trots op Nederland’.

Het laat weer eens zien dat het multiculturele project en democratie slecht samengaanIs die aardige Wouter nu ook al een nazi? Wanneer komt hij dan uit de kast als NSB’er? En Willem Drees senior, was die georiënteerd op het eigene of op dat van een ander land? En sint Obama, die bij menige linkse boven het bed hangt, die oriënteert zich toch echt voor honderd procent op het eigene, gezien de Amerikaanse vlaggen en patriottische taal. Ook al rechtsradicaal dus? En al die allochtonen met hun heimweeschotels, die oriënteren zich toch ook op het eigene. Ook allemaal nieuw radicaal rechts?

Afkeer

De Partij voor de Vrijheid wordt ook verweten een afkeer van het vreemde te hebben. Het is ook nooit goed. Het ene moment wordt ons aangewreven dat we te vaak in Amerika verkeren of in Israël. Nu hebben we ineens weer een afkeer van het vreemde. De realiteit: weinig partijen zijn meer onderwerp van internationaal debat dan de onze.

We hebben zelfs een website in het Engels. Waar andere partijleiders nauwelijks actief zijn voorbij de grensovergang Wuustwezel, staat de PVV haar mannetje in Rome, Kopenhagen, New York of Los Angeles. Kijk de kolommen van de Wall Street Journal of uitzendingen van CNN of Fox News er maar op na. Dat getuigt niet echt van afkeer van het vreemde.

Afkeer van politieke tegenstanders. Nou, dat klopt weer wel. Tenminste, als ze van het allooi Jaap van Donselaar zijn - van het linkse clubje dat Anne Frank Stichting heet.

Dat een vermoord Joods meisje misbruikt voor de eigen agenda. Mensen van dat allooi vinden in ons inderdaad een vijand. Maar voor de rest gaan we met iedereen vriendelijk om. De verbetenheid die de linkse medemens nog wel eens aan de dag wil leggen, is ons juist vreemd. Het verketteren en demoniseren (kijk eens een kwartiertje Pauw&Witteman) laten we graag aan derden over. Wij blijven vriendelijk.

De vierde aanklacht van de gedachtenpolitie: hang naar het autoritaire. Die kunnen de pseudowetenschappers zelfs niet onderbouwen. Was het subsidiegeld op? Kon men de motie waarin de PVV voorstelt de democratie af te schaffen niet vinden? Of wilde men het element ‘autoritair’ niet te veel opspelen, omdat het de aandacht zou kunnen vestigen op de betalende partij: minister Ter Horst. Zij doet iets dat thuishoort in autoritaire landen: de staat die politieke partijen beoordeelt en brandmerkt. In democratieën is het precies andersom. Daar beoordelen politieke partijen de overheid.

Het laat weer eens zien dat het multiculturele project en democratie slecht samengaan. Dat moet onderzocht worden: waar haalt een minister het lef vandaan politieke partijen te beoordelen?

Geert Wilders en Martin Bosma zijn voorzitter en secretaris van de Tweede Kamerfractie van de PVV.

Bron:

Volkskrant.nl