Commissie stelt voor om visumplicht voor burgers van westelijke Balkanlanden af te schaffen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op woensdag 15 juli 2009.

Het is al heel lang de bedoeling van de Europese Commissie i om de visumplicht af te schaffen voor mensen uit de westelijke Balkan. Vandaag is zij met een voorstel gekomen om dit binnenkort te doen voor de burgers van de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië i, Montenegro i en Servië i. Het voorstel van de Commissie houdt in dat de burgers van deze drie landen met hun nieuwe biometrische paspoort naar de Schengenlanden 1 mogen reizen. Het plan moet nog worden goedgekeurd door de Raad i, na raadpleging van het Europees Parlement i. De Commissie wil ook de burgers van Albanië i en Bosnië en Herzegovina i vrijstellen van de visumplicht. Deze landen kunnen echter niet in het huidige voorstel worden opgenomen, omdat zij nog niet voldoen aan alle voorwaarden. Als Albanië en Bosnië en Herzegovina het huidige hervormingstempo vasthouden, kan de Commissie wellicht medio 2010 met een nieuw voorstel komen.

Bij de presentatie van het voorstel van de Commissie verklaarde vicevoorzitter Jacques Barrot i, die bevoegd is voor justitie, vrijheid en veiligheid: "Ons voorstel is goed nieuws voor de mensen in de Westelijke Balkan, met name voor de burgers van de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Montenegro en Servië. Ik weet hoe belangrijk het voor hen is zonder visum te kunnen reizen. De autoriteiten en burgers van deze landen hebben hard gewerkt om aan de vrijstellingvoorwaarden te voldoen. Ik wil hun dan ook gelukwensen met deze prestatie."

Olli Rhen i, Europees commissaris i voor uitbreiding, voegde hieraan toe: "Naar onze stellige overtuiging zullen Albanië en Bosnië en Herzegovina binnenkort volgen. Het stappenplan is nog steeds geldig en volledig uitvoerbaar, als de autoriteiten van deze landen nu alles op alles zetten. Als zij het huidige tempo vasthouden, denk ik dat zij snel zullen inlopen op hun buurlanden. Als zij aan alle voorwaarden voldoen, kan de Commissie medio 2010 met een nieuw voorstel voor hen komen."

Het verlenen van visumvrijstelling is een hoeksteen van het EU-integratiebeleid voor de westelijke Balkan. Het vereenvoudigen van contacten van mens tot mens vergroot de handelsmogelijkheden en stelt de bevolking van de regio in staat om de EU beter te leren kennen. Visumvrij reizen is echter alleen mogelijk als er aan de nodige veiligheidsvoorwaarden wordt voldaan. Daarom is de Commissie met de westelijke Balkanlanden een dialoog over visumversoepeling gestart. Op basis van de stappenplannen van de Commissie hebben de landen belangrijke voortgang geboekt bij de beveiliging van hun paspoort, het grenstoezicht, de verbetering van het institutionele kader voor de bestrijding van de georganiseerde misdaad en corruptie, alsook wat betreft externe betrekkingen en de grondrechten.

De Commissie heeft hun voorbereidingen nauwlettend gevolgd. Voor elk land gelden dezelfde voorwaarden. De Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië voldoet hieraan. Voor Servië en Montenegro wordt de visumvrijstelling alleen van kracht, als zij op de dag dat de Raad dit voorstel goedkeurt, voldoen aan alle resterende ijkpunten van hun respectieve stappenplannen.

Albanië en Bosnië en Herzegovina moeten zich blijven inspannen om een positieve aanbeveling van de Commissie te krijgen. De strijd tegen de georganiseerde misdaad en corruptie, de aanpak van zwakke punten in de procedure voor de afgifte van paspoorten en het grens- en migratiebeheer vertonen er nog steeds tekortkomingen.

Ook de inwoners van Kosovo i (volgens VN- resolutie 1244/99) komen nog niet in aanmerking voor visumversoepeling. Op het grondgebied van Kosovo is namelijk nog niet voldaan aan de technische vereisten. De Commissie blijft nauw samenwerken met zowel de Servische als de Kosovaarse autoriteiten om een oplossing te vinden voor de visumkwestie.

Zie voor meer informatie over de werkzaamheden van vicevoorzitter Barrot:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/barrot/welcome/default_nl.htm

1 :

Alle EU-lidstaten – met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk en Ierland – plus Zwitserland, Noorwegen en IJsland.


1.

Relevante EU dossiers