COM(1976)544 EU - Richtlijn
Bescherming van de consument ten opzichte van overeenkomsten waarbij de onderhandelingen buiten bedrijfsruimten hebben plaatsgevonden

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

VOORSTEL VOOR EEN RICHTLIJN VAN DE RAAD INZAKE DE BESCHERMING VAN DE CONSUMENT TEN OPZICHTE VAN OVEREENKOMSTEN WAARBIJ DE ONDERHANDELINGEN BUITEN BEDRIJFSRUIMTEN HEBBEN PLAATSGEVONDEN

officiële Engelstalige titel

PROPOSAL FOR A COUNCIL DIRECTIVE TO PROTECT THE CONSUMER IN RESPECT OF CONTRACTS WHICH HAVE BEEN NEGOCIATED AWAY FROM BUSINESS PREMISES
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Besluitvormingsprocedure Raadplegingsprocedure (CNS)
COM-nummer i COM(1976)544 NLEN
Extra COM-nummers COM(1978)2
Procedurenummer i 1976/1028(CNS)
Celex-nummer i 51976PC0544

2.

Key dates

Document 05-01-1977
Online publicatie 05-01-1977
Besluit 20-12-1985; Richtlijn 1985/577
Bekendmaking in Publicatieblad i 31-12-1985; Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 013,Special edition in Slovenian: Chapter 15 Volume 001,Special edition in Spanish: Chapter 15 Volume 006,Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 001,Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 001,Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 007,Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 001,PB L 372 p. 31-33,Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 001,Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 001,Special edition in Portuguese: Chapter 15 Volume 006,Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 001,Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 001,Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 001,Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 001,Special edition in Hungarian: Chapter 15 Volume 001,Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 007

3.

Resulterende wetgeving

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.