COM(1992)220 EU - Richtlijn
Bescherming van de koper bij overeenkomsten inzake gebruik van onroerende goederen in "timesharing"

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD betreffende de bescherming van de koper bij overeenkomsten inzake gebruik van onroerende goederen in "timesharing"

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE concerning the protection of purchasers in contracts relating to the utilisation of immovable property on a timeshare basis
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Besluitvormingsprocedure Gewone wetgevingsprocedure (COD)
COM-nummer i COM(1992)220 NLEN
Extra COM-nummers COM(1993)487; COM(1993)570; SEC(1994)376; COM(1994)363
Procedurenummer i 1992/0419(COD)
Celex-nummer i 51992PC0220

2.

Key dates

Document 24-07-1992
Online publicatie 24-07-1992
Besluit 26-10-1994; Richtlijn 1994/47
Bekendmaking in Publicatieblad i 29-10-1994; Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 014,Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 013,PB L 280 p. 83-NaN,Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 013,Special edition in Hungarian: Chapter 13 Volume 013,Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 014,Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 027,Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 027,Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 013,Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 013,Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 013,Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 013,Special edition in Slovenian: Chapter 13 Volume 013,Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 013

3.

Resulterende wetgeving

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs).

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.