COM(1992)11 EU - Richtlijn
Bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on the protection of consumers in respect of contracts negotiated at a distance (distance selling)
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Besluitvormingsprocedure Gewone wetgevingsprocedure (COD)
COM-nummer i COM(1992)11 NLEN
Extra COM-nummers COM(1993)396; COM(1993)570; SEC(1995)1158; COM(1996)36
Procedurenummer i 1992/0411(COD)
Celex-nummer i 51992PC0011

2.

Key dates

Document 20-05-1992
Online publicatie 20-05-1992
Besluit 20-05-1997; Richtlijn 1997/7
Bekendmaking in Publicatieblad i 04-06-1997; Special edition in Hungarian: Chapter 15 Volume 003,Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 003,Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 004,Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 003,Special edition in Slovenian: Chapter 15 Volume 003,Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 012,OJ L 144, 4.6.1997,Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 003,Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 003,Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 003,Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 003,Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 003,Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 004

3.

Resulterende wetgeving

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs).

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.