COM(1995)227 EU - Richtlijn
Gemeenschappelijke regels voor de ontwikkeling van de postdiensten in de Gemennschap en voor de verbetering van de kwaliteit van de dienst

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende gemeenschappelijke regels voor de ontwikkeling van de postdiensten in de Gemennschap en voor de verbetering van de kwaliteit van de dienst

officiële Engelstalige titel

Proposal for a EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL DIRECTIVE on common rules for the development of Community postal services and the improvement of quality of service
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Besluitvormingsprocedure Gewone wetgevingsprocedure (COD)
COM-nummer i COM(1995)227 NLEN
Extra COM-nummers COM(1996)412; SEC(1997)821; COM(1997)532
Procedurenummer i 1995/0221(COD)
Celex-nummer i 51995PC0227

2.

Key dates

Document 26-07-1995
Online publicatie 26-07-1995
Besluit 15-12-1997; Richtlijn 1997/67
Bekendmaking in Publicatieblad i 21-01-1998; Special edition in Hungarian: Chapter 06 Volume 003,Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 003,Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 003,Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 003,Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 003,Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 003,Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 003,Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 003,OJ L 15, 21.1.1998,Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 003,Special edition in Slovenian: Chapter 06 Volume 003,Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 003,Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 009

3.

Resulterende wetgeving

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.