COM(1991)548 EU - Richtlijn
Gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE concerning common rules for the internal market in natural gas
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Besluitvormingsprocedure Gewone wetgevingsprocedure (COD)
COM-nummer i COM(1991)548
Extra COM-nummers COM(1993)570; COM(1993)643; SEC(1998)209; COM(1998)299
Procedurenummer i 1991/0385(COD)
Celex-nummer i 51991PC0548(02)

2.

Key dates

Document 21-02-1992
Online publicatie 21-02-1992
Besluit 22-06-1998; Richtlijn 1998/30
Bekendmaking in Publicatieblad i 21-07-1998; OJ L 204, 21.7.1998,Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 002,Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 002,Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 002,Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 002,Special edition in Slovenian: Chapter 12 Volume 002,Special edition in Hungarian: Chapter 12 Volume 002,Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 002,Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 002,Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 002

3.

Resulterende wetgeving

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.