COM(1995)520 - Verkoop van en de waarborgen voor consumptiegoederen - EU monitor

EU monitor
Donderdag 23 januari 2020
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiŽle titel

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de verkoop van en de waarborgen voor consumptiegoederen

officiŽle Engelstalige titel

Proposal for a EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL DIRECTIVE on the sale of consumer goods and associated guarantees
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Besluitvormingsprocedure Gewone wetgevingsprocedure (COD)
COM-nummer†i COM(1995)520 NLEN
Extra COM-nummers COM(1998)217; SEC(1998)1553; COM(1999)16; SEC(1999)581
Raadsdocument†i 9643/96
Procedurenummer†i 1996/0161(COD)
Celex-nummer†i 51995PC0520

2.

Key dates

Document 18-06-1996
Online publicatie 18-06-1996
Besluit 25-05-1999; Richtlijn 1999/44
Bekendmaking in Publicatieblad†i 07-07-1999; Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 004,Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 004,Special edition in Hungarian: Chapter 15 Volume 004,Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 004,Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 022,Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 004,Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 005,Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 005,Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 004,Special edition in Slovenian: Chapter 15 Volume 004,OJ L 171, 7.7.1999,Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 004,Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 004

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en EuroparlementariŽrs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.