COM(1997)627 EU - Richtlijn
Wijziging van Richtlijn 88/77/EEG inzake de harmonisatie van nationale wetgeving met betrekking tot de maatregelen die moeten worden genomen tegen de emissie van verontreinigende gassen en deeltjes van dieselmotoren bestemd voor motorvoertuigen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 88/77/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lidstaten met betrekking tot de maatregelen die moeten worden genomen tegen de emissie van verontreinigende gassen en deeltjes van dieselmotoren bestemd voor motorvoertuigen

officiële Engelstalige titel

Proposal for a European Parliament and Council Directive amending Council Directive 88/77/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the measures to be taken against the emission of gaseous and particulate pollutants from diesel engines for use in vehicles
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Besluitvormingsprocedure Gewone wetgevingsprocedure (COD)
COM-nummer i COM(1997)627 NLEN
Extra COM-nummers COM(1998)776; COM(1999)89; SEC(1999)581; SEC(1999)423
Procedurenummer i 1997/0350(COD)
Celex-nummer i 51997PC0627

2.

Key dates

Document 03-12-1997
Online publicatie 03-12-1997
Besluit 13-12-1999; Richtlijn 1999/96
Bekendmaking in Publicatieblad i 16-02-2000; Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 024,Special edition in Hungarian: Chapter 13 Volume 024,Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 024,Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 024,Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 024,Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 024,Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 024,OJ L 44, 16.2.2000,Special edition in Slovenian: Chapter 13 Volume 024,Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 024

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.