COM(1999)188 EU - Richtlijn
In de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een Richtlijn van de Raad betreffende het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal

officiële Engelstalige titel

Proposal for a Council Directive on the marketing of forest reproductive material
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Besluitvormingsprocedure Raadplegingsprocedure (CNS)
COM-nummer i COM(1999)188 NLEN
Extra COM-nummers COM(1999)188
Procedurenummer i 1999/0092(CNS)
Celex-nummer i 51999PC0188

2.

Key dates

Document 27-05-1999
Online publicatie 27-05-1999
Besluit 22-12-1999; Richtlijn 1999/105
Bekendmaking in Publicatieblad i 15-01-2000; Special edition in Slovenian: Chapter 03 Volume 028,Special edition in Hungarian: Chapter 03 Volume 028,Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 028,Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 028,OJ L 11, 15.1.2000,Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 028,Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 028,Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 056,Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 030,Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 028,Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 028,Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 030,Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 028

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.