COM(1999)113 EU - Richtlijn
Harmonisatie van nationale wetgeving inzake de etikettering en presentatie van levensmiddelen alsmede inzake de daarvoor gemaakte reclame -

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake de etikettering en presentatie van levensmiddelen alsmede inzake de daarvoor gemaakte reclame - (gecodificeerde versie)

officiële Engelstalige titel

Proposal for a European Parliament and Council directive on the approximation of the laws of the Member States relating to the labelling, presentation and advertising of foodstuffs - (codified version)
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Besluitvormingsprocedure Gewone wetgevingsprocedure (COD)
COM-nummer i COM(1999)113
Extra COM-nummers SEC(1999)581
Procedurenummer i 1999/0090(COD)
Celex-nummer i 51999PC0113

2.

Key dates

Document 14-04-1999
Online publicatie 14-04-1999
Besluit 20-03-2000; 31900L0013
Bekendmaking in Publicatieblad i 06-05-2000; Special edition in Hungarian: Chapter 15 Volume 005,Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 005,Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 005,Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 005,Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 005,Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 006,Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 005,Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 006,Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 005,Special edition in Slovenian: Chapter 15 Volume 005,OJ L 109, 6.5.2000,Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 005,Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 007

3.

Resulterende wetgeving

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.