COM(2000)30 EU - Verordening
Toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie

officiële Engelstalige titel

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council regarding public access to European Parliament, Council and Commission documents
 
Rechtsinstrument Verordening
Besluitvormingsprocedure Gewone wetgevingsprocedure (COD)
COM-nummer i COM(2000)30 NLEN
Extra COM-nummers COM(2001)299
Procedurenummer i 2000/0032(COD)
Celex-nummer i 52000PC0030

2.

Key dates

Document 26-01-2000
Online publicatie 26-01-2000
Besluit 30-05-2001; Verordening 2001/1049
Bekendmaking in Publicatieblad i 31-05-2001; Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 003,Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 003,OJ L 145, 31.5.2001,Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 003,Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 003,Special edition in Slovenian: Chapter 01 Volume 003,Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 003,Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 016,Special edition in Hungarian: Chapter 01 Volume 003,Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 003,Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 003,Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 003,Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 003

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.