COM(2001)125 EU - Richtlijn
Wijziging van Richtlijn 96/92/EG en Richtlijn 98/30/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en aardgas

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een VOORSTEL VOOR EEN richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 96/92/EG en Richtlijn 98/30/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en aardgas

officiële Engelstalige titel

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directives 96/92/EC and 98/30/EC concerning common rules for the internal market in electricity and natural gas
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Besluitvormingsprocedure Gewone wetgevingsprocedure (COD)
COM-nummer i COM(2001)125 NLEN
Extra COM-nummers COM(2002)304; SEC(2003)161; COM(2003)428; COM(2003)429
Procedurenummer i 2001/0077(COD)A
Celex-nummer i 52001PC0125(01)

2.

Key dates

Document 13-03-2001
Online publicatie 13-03-2001
Besluit 26-06-2003; Richtlijn 2003/54
Bekendmaking in Publicatieblad i 15-07-2003; OJ L 176, 15.7.2003,Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 002,Special edition in Slovenian: Chapter 12 Volume 002,Special edition in Hungarian: Chapter 12 Volume 002,Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 002,Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 002,Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 002,Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 002,Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 002,Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 002,Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 002,Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 002

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.