COM(2001)784 EU - Verordening
Gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de raad tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten

officiële Engelstalige titel

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing common rules on compensation and assistance to air passengers in the event of denied boarding and of cancellation or long delay of flights
 
Rechtsinstrument Verordening
Besluitvormingsprocedure Gewone wetgevingsprocedure (COD)
COM-nummer i COM(2001)784 NLEN
Extra COM-nummers COM(2002)717; SEC(2003)361; COM(2003)496
Procedurenummer i 2001/0305(COD)
Celex-nummer i 52001PC0784

2.

Key dates

Document 21-12-2001
Online publicatie 21-12-2001
Besluit 11-02-2004; Verordening 2004/261
Bekendmaking in Publicatieblad i 17-02-2004; Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 012,Special edition in Slovenian: Chapter 07 Volume 008,OJ L 46, 17.2.2004,Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 008,Special edition in Hungarian: Chapter 07 Volume 008,Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 012,Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 026,Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 008,Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 008,Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 008,Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 008,Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 008,Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 008

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.