COM(2003)456 EU - Verordening
Wijziging van Verordening (EG) nr. 2100/94 inzake het gemeenschappelijke kwekersrecht

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2100/94 inzake het communautaire kwekersrecht

officiële Engelstalige titel

Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 2100/94 on Community plant variety rights
 
Rechtsinstrument Verordening
Besluitvormingsprocedure Raadplegingsprocedure (CNS)
COM-nummer i COM(2003)456 NLEN
Extra COM-nummers COM(2003)456
Procedurenummer i 2003/0161(CNS)
Celex-nummer i 52003PC0456

2.

Key dates

Document 11-11-2003
Online publicatie 11-11-2003
Besluit 29-04-2004; Verordening 2004/873
Bekendmaking in Publicatieblad i 30-04-2004; Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 045,Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 045,Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 058,Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 058,OJ L 162, 30.4.2004,Special edition in Hungarian: Chapter 03 Volume 045,Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 045,Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 045,Special edition in Slovenian: Chapter 03 Volume 045,Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 045,Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 042,Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 045,Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 045

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.