COM(2006)15 EU - Richtlijn
Overstromingsbeoordeling en -beheer [SEC(2006) 66]

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad over overstromingsbeoordeling en –beheer [SEC(2006) 66]

officiële Engelstalige titel

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the assessment and management of floods
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Besluitvormingsprocedure Gewone wetgevingsprocedure (COD)
COM-nummer i COM(2006)15 NLEN
Extra COM-nummers SEC(2006)66; COM(2006)775; COM(2007)294
Procedurenummer i 2006/0005(COD)
Celex-nummer i 52006PC0015

2.

Key dates

Document 18-01-2006
Online publicatie 18-01-2006
Besluit 23-10-2007; Richtlijn 2007/60
Bekendmaking in Publicatieblad i 06-11-2007; Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 001,OJ L 288, 6.11.2007

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.