COM(2003)241 - Doen staken van inbreuken in het kader van de bescherming van de consumentenbelangen - EU monitor

EU monitor
Woensdag 27 mei 2020
kalender

COM(2003)241 EUe - Richtlijn
Doen staken van inbreuken in het kader van de bescherming van de consumentenbelangen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het doen staken van inbreuken in het raam van de bescherming van de consumentenbelangen (gecodificeerde versie)

officiële Engelstalige titel

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on injunctions for the protection of consumers' interests (Codified version)
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Besluitvormingsprocedure Gewone wetgevingsprocedure (COD)
COM-nummer i COM(2003)241 NLEN
Extra COM-nummers COM(2006)692
Raadsdocument i 9274/03
Procedurenummer i 2003/0099(COD)
Celex-nummer i 52003PC0241

2.

Key dates

Document 12-05-2003
Online publicatie 12-05-2003
Besluit 23-04-2009; Richtlijn 2009/22
Bekendmaking in Publicatieblad i 01-05-2009; Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 001,OJ L 110, 1.5.2009

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.