COM(2007)522 EU - Besluit
Standpunt van de EG in het Interimcomité EG-Montenegro inzake het reglement van orde van het comité, met inbegrip van de taakomschrijving en de structuur van de subcomités EG-Montenegro

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Gemeenschap in het Interimcomité EG-Montenegro inzake het reglement van orde van het comité, met inbegrip van de taakomschrijving en de structuur van de subcomités EG-Montenegro

officiële Engelstalige titel

Proposal for a Council Decision on a Community Position to be adopted in the EC - Montenegro Interim Committee on its Rules of Procedure including the Terms of Reference and Structure of the EC-Montenegro sub-committees
 
Rechtsinstrument Besluit
COM-nummer i COM(2007)522 NLEN
Extra COM-nummers COM(2007)522
Celex-nummer i 52007PC0522

2.

Key dates

Document 13-09-2007
Online publicatie 13-09-2007
Besluit 19-11-2007; 22008D0128

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.