Oud-minister Chris van Veen op 9 november overleden

dinsdag 17 november 2009

In Wassenaar is op 9 november jl. oud-minister Chris van Veen overleden. Hij was namens de CHU i in het kabinet-Biesheuvel i minister van Onderwijs en Wetenschappen. Nadien speelde hij als voorzitter van werkgeversorganisatie VNO een belangrijke rol op sociaal-economisch gebied. In het najaar van 1982 had hij een belangrijk aandeel in het met de vakbonden bereikte 'Akkoord van Wassenaar i' over het inleveren van loon in ruil voor arbeidstijdverkorting.

Van Veen begon zijn loopbaan als gemeenteambtenaar op Goeree-Overflakkee. Later werd hij werkzaam in het Zuid-Hollandse Rijswijk (waar Henk Beernink i gemeentesecretaris was) en vervolgens was hij gemeentesecretaris van Hoogeveen en van Groningen. In 1967 werd hij onder Beernink staatssecretaris van Binnenlandse Zaken in het kabinet-De Jong i. Van Veen speelde toen een belangrijke rol bij de spreiding van overheidsdiensten en bij het overleg met de ambtenarenbonden.

Als minister van Onderwijs was hij mikpunt van studenten en docenten vanwege door hem voorgestelde bezuinigingen. Tijdens een protestmanifestatie in Utrecht verdedigde hij in het najaar van 1971 onverstoorbaar zijn beleid. Als minister bracht hij onder meer een School- en Cursusgeldwet tot stand en de wet waardoor de Hogeschool in Rotterdam werd omgevormd tot Erasmus Universiteit.

bronnen: Trouw, NRC Handelsblad, biografisch archief PDC