JAI(2009)2 EU - Besluit
Aanpassing van de basissalarissen en vergoedingen van personeelsleden van Europol

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Initiatief van de Tsjechische Republiek met het oog op de aanneming van een besluit van de Raad inzake de aanpassing van de basissalarissen en vergoedingen van personeelsleden van Europol

officiële Engelstalige titel

Initiative of the Czech Republic with a view to adopting a Council Decision adjusting the basic salaries and allowances applicable to Europol staff
 
Rechtsinstrument Besluit (JBZ/PJSS)
Besluitvormingsprocedure Raadplegingsprocedure (CNS)
COM-nummer i JAI(2009)2
Procedurenummer i 2009/0805(CNS)
Celex-nummer i 52009IG0728(01)

2.

Key dates

Document 28-07-2009
Online publicatie 28-07-2009
Besluit 30-11-2009; Besluit 2009/949

3.

Resulterende wetgeving

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.