COM(2009)270 EU - Besluit
Standpunt EG tijdens de bijeenkomst van de ministerraad van de Energiegemeenschap (Sarajevo, 26 juni 2009)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een besluit van de Raad over het door de Europese Gemeenschap in te nemen standpunt tijdens de bijeenkomst van de ministerraad van de Energiegemeenschap (Sarajevo, 26 juni 2009)

officiële Engelstalige titel

Proposal for a Council Decision on establishing the European Community position within the Ministerial Council of the Energy Community (Sarajevo, 26 June 2009)
 
Rechtsinstrument Besluit
COM-nummer i COM(2009)270 NLEN
Extra COM-nummers COM(2009)270
Celex-nummer i 52009PC0270

2.

Key dates

Document 15-06-2009
Online publicatie 15-06-2009
Besluit 25-06-2009

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.