JAI(2009)5 EU - Kaderbesluit
Accreditatie van activiteiten van gerechtelijke laboratoria

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Initiatief van het Koninkrijk Zweden en het Koninkrijk Spanje met het oog op de aanneming van een kaderbesluit van de Raad over de accreditatie van activiteiten van gerechtelijke laboratoria

officiële Engelstalige titel

Initiative of the Kingdom of Sweden and the Kingdom of Spain with a view to adopting a Council Framework Decision on accreditation of forensic laboratory activities
 
Rechtsinstrument Beschikking
Besluitvormingsprocedure Raadplegingsprocedure (CNS)
COM-nummer i JAI(2009)5
Procedurenummer i 2009/0806(CNS)
Celex-nummer i 52009IG0728(02)

2.

Key dates

Document 28-07-2009
Online publicatie 28-07-2009
Besluit 30-11-2009; 32009D0905

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.