Kandidaat-eurocommissarissen klimaatactie en landbouw over nieuw beleidsprogramma en hervormingen in bestaand beleid (en)

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op maandag 18 januari 2010, 10:09.

Op vrijdag werden nog twee kandidaat-commissarissen door de parlementsleden gehoord. Voor het eerst zal de Europese Commissie i een Commissaris voor klimaatactie i hebben. Connie Hedegaard i lichtte haar visie op deze portefeuille toe. Dacian Ciolos i werd door de leden van de commissie landbouw en plattelandsontwikkeling over zijn takenpakket ondervraagd.

Hedegaard: "Klimaat moet in alle relevante beleidsterreinen worden geïntegreerd"

Ondanks moeilijke vragen over het gebrek aan succes tijdens de klimaattop in Kopenhagen, presenteerde de Deense Connie Hedegaard, kandidaat-commissaris voor klimaatactie, zich overtuigend en gebalanceerd tijdens de hoorzitting met de leden van de milieucommissie.

"Je kunt veel praten over dat wat er verkeerd ging in Kopenhagen, maar je kunt de EU - of het Deense voorzitterschap - niet de schuld geven van het feit dat een aantal landen besloot om niet over de brug te komen… maar het is van essentieel belang dat alle voorradeneconomieën: de V.S., China, India, Brazilië en Rusland - in overeenstemming met de EU - erkend hebben dat zij een verantwoordelijkheid dragen."

Zij beklemtoonde dat de EU "een enorm belangrijke rol" heeft gespeeld in het banen van de weg voor verandering in de manier waarop wij klimaatverandering bekijken. Veel van de klimaatwetgeving die in de EU nodig is, bijvoorbeeld over energie-efficiëntie en de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, bestaat al en "moet nu behoorlijk worden uitgevoerd", zei Hedegaard en voegde de noodzaak om klimaat in alle relevante beleidsterreinen te integreren hieraan toe.

Dacian Ciolos: "Europese consumenten verwachten veilig en gezond voedsel"

"De Europese landbouwers willen stabiliteit en voorspelbaarheid, Europese consumenten verwachten veilig en gezond voedsel en de Europese belastingbetaler wil er van verzekerd zijn dat zijn geld op een efficiënte en transparante manier wordt besteed", zei de Roemeen Dacian Ciolos, kandidaat-commissaris voor Landbouw en plattelandsontwikkeling. Hij zei verder dat zijn belangrijkste prioriteit het vaststellen van het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2013 is waarbij hij benadrukte dat het GLB moet worden hervormd.

Er werden ook vragen gesteld over maatregelen om het concurrentievermogen de komende drie jaar te verbeteren. Ciolos noemde investering om landbouwers te helpen zich aan nieuwe uitdagingen aan te passen, het in evenwicht brengen van het gebruik van directe betalingen en het gebruik van internationale onderhandelingen om landbouwers te helpen om kansen op de wereldmarkt beter te gebruiken.

Hij zei ook dat de directe betalingen een minimumniveau van het inkomen van landbouwers zouden moeten verzekeren en dat de hervorming de manier waarop de hulp onder de gebieden wordt verdeeld, opnieuw in evenwicht zou moeten brengen.

De hoorzittingen gaan maandagavond vanaf 18.00 uur verder. De stemming over de Commissie is gepland voor 26 januari.