COM(2009)688 EU
In de stabilisatie- en associatieraad EU-Montenegro in te nemen standpunt inzake het reglement van orde

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie tot vaststelling van het in de stabilisatie- en associatieraad EU-Montenegro in te nemen standpunt inzake het reglement van orde

officiële Engelstalige titel

Proposal for a Council and Commission Decision establishing the position to be adopted in the EU – Montenegro Stabilisation and Association Council on its Rules of Procedure
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2009)688 NLEN
Extra COM-nummers COM(2009)688
Procedurenummer i 2009/0184(NLE)
Celex-nummer i 52009PC0688

2.

Key dates

Document 22-12-2009
Online publicatie 26-12-2009
Besluit 08-06-2010; 22010D0390

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.