Ambtelijke heroverwegingen: plaatsvervangende schaamte en schrale troost

Met dank overgenomen van U. (Uri) Rosenthal i, gepubliceerd op donderdag 1 april 2010.

September 2009 - motie van wantrouwen Mark Rutte: deze regering regeert niet, laat het maken van keuzes in tijden van een ernstige crisis over aan ambtenaren die er een half jaar over mogen doen.

Oktober 2009 - oppositiebrede motie in Eerste Kamer: kan de regering in december 2009 svp laten weten welke bezuinigingsscenario's er tegen die tijd nog over zijn?

Februari 2010 - kabinetscrisis, kabinet demissionair.

April 2010 - ambtelijke heroverwegingen, het demissionaire kabinet heeft er niets meer over te zeggen, het is een zaak van de politieke partijen in de aanloop naar de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni.

Er zal later hard geoordeeld worden over het vierde kabinet Balkenende. In plaats van kritieke beslissingen te nemen muntte het zo lang uit in niet-beslissen dat het uiteindelijk niet hoefde te beslissen over de keuzes voor de toekomst. Er maakt zich plaatsvervangende schaamte van mij meester nu ik dit allemaal nogeens rustig overdenk. Dienaren van de kroon die het hebben laten liggen en het aan de ambtenaren overlieten.

Schrale troost dat 'de politiek' - dus de partijen richting Tweede Kamerverkiezingen - nu toch weer aan zet is. Maar een deel van 'de politiek' heeft zogezegd zijn rechten om nog echt mee te doen verspeeld. Die hebben het te lang op zijn beloop gelaten. De kiezers zullen dat op 9 juni duidelijk laten weten.