Tweede Kamerverkiezingen 2010

Met dank overgenomen van Parlement.com.

Op 9 juni 2010 vonden er Tweede Kamerverkiezingen i plaats. Deze waren nodig na de val van het kabinet-Balkenende IV i. De PvdA-bewindslieden traden in februari 2010 uit dat kabinet. Grote winnaars van de verkiezingen waren PVV en VVD. De VVD, met Mark Rutte i als lijsttrekker, werd voor het eerst de grootste partij door de PvdA met één zetel voor te blijven. GroenLinks won licht. Het CDA leed een (zware) nederlaag, net als SP en D66. De Partij voor de Dieren kreeg voor het eerst (twee) zetels.

Op basis van de verkiezingsuitslag formeerden VVD, CDA en PVV het eerste Kabinet Rutte i. VVD en CDA sloten een regeerakkoord, de PVV gaf alleen gedoogsteun i. Een poging om een kabinet van VVD, PvdA, GroenLinks en D66 te vormen, was eerder mislukt.

1.

Uitslag

In onderstaande tabel is de verkiezingsuitslag in aantal zetels opgenomen. Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van het aantal stemmen (ook in %) per partij.

 

Partij

Zetels 2010

Zetels 2006

Winst/verlies

VVD

31

22

+9

PvdA

30

33

-3

Partij voor de Vrijheid

24

9

+15

CDA

21

41

-20

SP

15

25

-10

D66

10

3

+7

GroenLinks

10

7

+3

ChristenUnie

5

6

-1

SGP

2

2

0

Partij voor de Dieren

2

2

0

TROTS/Verdonk

0

-

-

Onderstaande partijen deden mee aan de verkiezingen, maar hebben in 2010 geen zetels behaald.

 

Partij

Mens en Spirit

Piratenpartij

Lijst 17 (Feijen)

Partij één

Nieuw Nederland

Heel NL

Lijst 19 (Laclé)

2.

Kerngegevens

In onderstaande tabel zijn de kerngegevens van de verkiezingen in 2010 opgenomen.

 

Tweede Kamerverkiezingen 2010

verkiezingsdatum

9 juni 2010

aantal opgeroepen kiezers

12.524.152

aantal uitgebrachte geldige stemmen

9.416.001

blanco

8.829

ongeldig

18.147

kiesdeler

62.773

voorkeursdrempel

15.694

opkomstpercentage

75,4

aantal deelnemende partijen

18

aantal partijen dat zetel behaalde

10

3.

Lijsttrekkers, en verkiezingsprogramma's

Partij

Lijst

Lijsttrekker

Verkiezingsprogramma

CDA

1

Jan Peter Balkenende i

Slagvaardig en samen

PvdA

2

Job Cohen i

Iedereen telt mee

SP

3

Emile Roemer i

Een beter Nederland voor minder geld

VVD

4

Mark Rutte i

Orde op zaken

PVV

5

Geert Wilders i

De agenda van hoop en optimisme

GroenLinks

6

Femke Halsema i

Klaar voor de toekomst

ChristenUnie

7

André Rouvoet i

Vooruitzien

D66

8

Alexander Pechtold i

Anders Ja.

Partij voor de Dieren

9

Marianne Thieme i

Recepten voor mededogen en duurzaamheid

SGP

10

Kees van der Staaij i

Daad bij het woord

4.

Achtergrond verkiezingen

Val kabinet Balkenende IV

In de vroege ochtend van 20 februari 2010 wist het vierde kabinet-Balkenende geen overeenstemming te bereiken over eventuele voortzetting van de Nederlandse militaire activiteiten in de Afghaanse provincie Uruzgan. De ministers van PvdA wilden negatief antwoorden op een verzoek van de NAVO voor verdere activiteiten na 2010.

Toen de meerderheid van het kabinet anders besloot, konden de PvdA-ministers dat niet voor hun rekening nemen en kondigden zij aan ontslag te nemen. De ministers van CDA en ChristenUnie zagen daarin aanleiding om hun portefeuille, functies en ambt ter beschikking te stellen. Er kwam met de Uruzgan-crisis i dus een einde aan deze Christelijk-sociale coalitie.

Het in feite niet meer als zodanig bestaande kabinet-Balkenende IV regeerde demissionair i als rompkabinet verder met de belangrijkste taak vervroegde verkiezingen uit te schrijven. Reguliere verkiezingen waren aanvankelijk voorzien voor mei 2011. Deze werden met een jaar vervroegd naar 9 juni 2010.

5.

Gekozenen

Op basis van de door de Kiesraad op 15 juni 2010 vastgestelde uitslag vormen onderstaande personen de nieuwe Tweede Kamer na de verkiezingen in 2010 i. Twee gekozenen van het CDA, Jack de Vries i en lijsttrekker Jan Peter Balkenende i hebben hun benoeming niet aangenomen. In hun plaats zijn Sander de Rouwe i en Hanke Bruins Slot i benoemd.

Twee kandidaten, Sabine Uitslag i en Pia Dijkstra i, werden gekozen via voorkeurstemmen i.

Ten opzichte van de afgetreden Kamer zijn er 63 nieuwkomers, van wie er zes overigens al eerder zitting hadden in de Tweede Kamer. Het aantal vrouwen in de Kamer is 62, twee minder dan in de vorige Kamer.

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de gekozen Kamerleden.

 

Meer over