Complexe financiële producten om het risiconiveau van bedrijven te verlagen (derivaten) hebben de risico's juist verhoogt - EU monitor

EU monitor
Dinsdag 20 oktober 2020
kalender

Complexe financiële producten om het risiconiveau van bedrijven te verlagen (derivaten) hebben de risico's juist verhoogt

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op maandag 3 mei 2010, 17:51.

Derivaten, vaak complexe financiële producten die financiële en niet-financiële instellingen gebruiken om het risiconiveau van hun bedrijven te verlagen, hebben paradoxaal genoeg de risico's van het wereldwijde financiële stelsel vergroot. De deelnemers aan de hoorzitting van dinsdag 27 april van de Commissie economische en monetaire zaken i van het Europees Parlement i waren het erover eens dat meer transparantie op de derivatenmarkt aanzienlijk zou bijdragen tot de oplossing van dit probleem

De vraag is alleen hoe er meer transparantie kan worden verwezenlijkt op een markt die van oudsher bekend staat als uiterst ondoorzichtig. Daarover vond een levendig debat plaats dat werd voorgezeten door de Britse liberaal Sharon Bowles. Het verslag van de Duitse democraat Werner Langen doorloopt momenteel de diverse stadia van de behandeling in het Parlement, en alle EP-leden i, banken, regelgevers en eindgebruikers willen hun zorgpunten in de uiteindelijke tekst verwerkt zien.

Het probleem met over-the-counter-derivaten is dat het moeilijk is te weten wie wat van wie koopt. Er is onvoldoende informatie en transparantie met betrekking tot wat ondernemingen bij bilaterale transacties precies doen, en daardoor kunnen risico's ontstaan.

Jean-Pierre Jouyet, hoofd van de Franse markttoezichthouder (AMF), zegt hierover dat "het niet juist is dat de centrale bank niet weet wat er gaande is".

Is een centrale tegenpartij (CCP - Central Counterparty) een oplossing?

De belangrijkste stelling in het verslag-Langen luidt dat de toezichthouders de transparantie zouden kunnen vergroten en de tegenpartijrisico's verlagen door voor te schrijven dat derivaten door een CCP worden gecleard.

Een CCP is een clearinghouse: de partijen onderhandelen op bilaterale basis, maar alle handel verloopt via de CCP die erop toeziet dat de partijen zich aan hun contractuele verplichtingen houden.

De CCP schrijft voor dat elke partij een bepaalde som vooruitbetaalt (onderpand), zodat de niet in gebreke blijvende partij in geval van niet-nagekomen overeenkomsten toch zijn geld krijgt.

De Duitse socialist Udo Bullmann vindt dat er onderscheid moet worden gemaakt tussen het gebruiken van derivaten om zich in te dekken tegen risico's en het gebruiken ervan voor speculatiedoeleinden.

Richard Raeburn, voorzitter van de European Association of European Treasurers, zei op de hearing dat niet-financiële bedrijven geen systeemrisico's veroorzaken en geen derivaten gebruiken om te speculeren.

REF. : 20100426STO73416

Nadere informatie :