29826 NL - ongeclassificeerd
Industriebeleid

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Industriebeleid

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 39 moties ingediend.

3.

Documenten

(252 stuks)

2 6 oktober 2004, brief, nr. 1     KST80008
Brief minister en staatssecretaris inzake aanbieding van de Industriebrief
publicatie: 13 oktober 2004
 
2 7 februari 2005, lijst van vragen en antwoorden, nr. 2     KST84012
Lijst van vragen en antwoorden
publicatie: 11 februari 2005
 
2 11 maart 2005, verslag van een algemeen overleg, nr. 3     KST84850
Verslag algemeen overleg van 10 februari 2005 over Industriebrief (29826) en Antheus: negende voortgangsrapportage ontwikkeling aanvullende activiteiten regio Delfzijl
publicatie: 16 maart 2005
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.