Europese Raad besluit bij consensus

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Consensus wil zeggen dat een voorstel alleen aangenomen kan worden wanneer alle lidstaten het eens zijn. Er wordt niet gestemd, maar overlegd tot iedereen het met het voorstel eens is.

Afwezigheid: ongeschreven regel

Er is niet formeel vastgelegd wat te doen bij afwezigheid van één van de leden van de Europese Raad i bij besluitvorming bij consensus. Dat lijkt in de praktijk ook niet nodig te zijn. In de eerste plaats komt afwezigheid zelden of nooit voor. In de tweede plaats zal de Europese Raad vanwege politieke redenen - het belang van de besproken voorstellen is te groot - geen belangrijke besluiten nemen bij afwezigheid van één van de leden.

1.

Toepassing

De Europese Raad neemt besluiten op deze manier, tenzij in de Europese verdragen i specifiek wordt aangegeven dat op een andere manier wordt gestemd.

2.

Juridisch kader

Besluitvorming in de Europese Raad op basis van consensus vindt zijn basis in het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) i en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU) i.

  • Toepassing: VEU titel III art. 15 i lid 4

3.

Meer informatie