COM(2010)315 EU
Gewijzigde begroting nr. 6 bij de begroting 2010 - Staat van ontvangsten en uitgaven per afdeling - Afdeling II - Europese Raad en Raad - Afdeling III - Commissie Afdeling X - Europese dienst voor extern optreden

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6 bij de algemene begroting 2010 - Staat van ontvangsten en uitgaven per afdeling - Afdeling II — Europese Raad en Raad - Afdeling III - Commissie Afdeling X – Europese dienst voor extern optreden

officiële Engelstalige titel

Draft amending budget n° 6 to the general budget 2010 - Statement of revenue and expenditure by section - Statement of revenue and expenditure by section - Section II –European Council and Council - Section III - Commission - Section X – European External Action Service
 
Rechtsinstrument Vaststelling begroting EU
Besluitvormingsprocedure Begrotingsprocedure (BUD)
COM-nummer i COM(2010)315 NLEN
Extra COM-nummers COM(2010)315
Raadsdocument i 13475/10
Celex-nummer i 52010DC0315

2.

Key dates

Document 17-06-2010
Online publicatie 01-07-2010
Besluit 20-10-2010; 32011B0016

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.