COM(2010)521 - Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA) - EU monitor

EU monitor
Donderdag 29 oktober 2020
kalender

COM(2010)521 EUe - Verordening
Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze Verordening i is opgesteld door het Directoraat-generaal Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie (CNECT) i van de Europese Commissie en op 30 september 2010 voorgelegd aan de Raad van de Europese Unie en ter medebeslissing i aan het Europees Parlement.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD Inzake het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA)

officiële Engelstalige titel

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL Concerning the European Network and Information Security Agency (ENISA)
 
Rechtsinstrument Verordening
Besluitvormingsprocedure Gewone wetgevingsprocedure (COD)
COM-nummer i COM(2010)521 NLEN
Extra COM-nummers SEC(2010)1127; SEC(2010)1126
Procedurenummer i 2010/0275(COD)
Celex-nummer i 52010PC0521

2.

Key dates

Document 30-09-2010
Online publicatie 02-10-2010
Besluit 21-05-2013; Verordening 2013/526
Bekendmaking in Publicatieblad i 18-06-2013; Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 066,OJ L 165, 18.6.2013

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs), een overzicht van relevante raadplegingen en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.