Europees Parlement besluit met twee derde van de uitgebrachte stemmen én meerderheid van de leden

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Het Europees Parlement i (EP) neemt in sommige gevallen een voorstel pas aan wanneer ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen vóór het voorstel is. Daarnaast moet het aantal stemmen dat is uitgebracht in de stemming minstens de helft plus één (353) van het aantal leden (705) van het Europees Parlement bedragen. Een voorstel waar op deze manier over gestemd wordt heeft dus minstens 236 stemmen nodig om te worden aangenomen.

Toepassing

Deze stemwijze wordt alleen gebruikt bij onderwerpen waar dit specifiek in de Europese verdragen i vermeld staat. Deze stemwijze geldt voor twee zeer belangrijke onderwerpen: het ontslaan van de Europese Commissie i en het schorsen van een lidstaat i bij ernstige schending van de waarden van de Europese Unie.

Juridisch kader

Besluitvorming in het Europees Parlement op basis van een twee derde meerheid van de uitgebrachte stemmen met meerderheid van de leden vindt zijn basis in het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) i en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU) i.

  • Toepassing - motie van wantrouwen tegen de EC: zesde deel VwEU titel I hoofdstuk 1 eerste afdeling art. 234 i
  • Toepassing - schorsing lidstaat: zevende deel VwEU art. 354 i

Meer informatie