Europese Commissie geeft 2 miljoen euro voor projecten op gebied van biodiversiteit in overzeese gebieden

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op dinsdag 1 maart 2011.

De Europese Commissie i gaat 2 miljoen euro extra geven voor de instandhouding en het duurzame gebruik van biodiversiteit en ecosysteemdiensten in de ultraperifere gebieden en de landen en gebieden overzee. Met de vrijwillige regeling ten behoeve van biodiversiteit en ecosysteemdiensten in de Europese gebieden overzee, bekend onder de naam BEST, worden proefprojecten gefinancierd in deze gebieden, die op een buitengewone biodiversiteit kunnen bogen en waar meer endemische soorten voorkomen dan in heel continentaal Europa samen. De financiële steun kwam er oorspronkelijk op voorstel van het Europees Parlement i.

Met de BEST-regeling worden de financiële middelen voor de bescherming van de biodiversiteit opgedreven en wordt het duurzame gebruik van ecosysteemdiensten in de ultraperifere gebieden en de landen en gebieden overzee bevorderd om de ecologische behoeften en de ontwikkelingsbehoeften van die gebieden met elkaar in overeenstemming te brengen. Doel van de vrijwillige regeling is oplossingen te ontwikkelen die gezonde en veerkrachtige ecosystemen in stand houden en de druk op de biodiversiteit verlichten. De financiering zal de aanwijzing en het beheer van beschermde gebieden en het herstel van aangetaste ecosystemen ondersteunen door natuurlijke oplossingen in de strijd tegen de klimaatverandering te stimuleren, waaronder het herstel van mangroves en de bescherming van koraalriffen.

De regeling zal tevens partnerschappen tussen lokale besturen, de civiele samenleving, onderzoekers, grondeigenaren en de particuliere sector aanmoedigen. Overeenkomstig de doelstellingen van de lopende milieusessie van het LGO-Forum van de EU in Nouméa, Nieuw-Caledonië, moet de regeling worden aangewend om samenwerking inzake vraagstukken op het gebied van milieu en klimaatverandering te versterken.

De Europese Commissie is voornemens in mei 2011 een oproep te doen tot het indienen van voorstellen voor projecten waarvoor de indieners financiering wensen aan te vragen. De projecten zullen de regeling onder de aandacht brengen en de weg effenen voor een beheerstructuur die op langetermijnsteun is gericht. De regeling zal voortbouwen op bestaande locaties en netwerken en vorige projecten opnemen.

Ultraperifere gebieden en landen en gebieden overzee van de EU liggen verspreid over de hele wereld en herbergen een buitengewone biodiversiteit. Deze landen en gebieden bevinden zich op verschillende breedtegraden in de Atlantische Oceaan, de Stille Oceaan en de Indische Oceaan en hebben daardoor een hogere biodiversiteit en een grotere rijkdom aan endemische soorten (soorten die uitsluitend voorkomen in een beperkt geografische gebied) dan de rest van continentaal Europa.

Achtergrond: biodiversiteitsverlies

De snelle achteruitgang van de biodiversiteit is een urgente kwestie in de EU en de rest van de wereld. Door menselijke activiteiten gaan er in een ongekend tempo soorten verloren, wat onomkeerbare gevolgen voor de toekomst heeft. De Europese Unie verzet zich hiertegen en verhoogt haar bijdrage aan de strijd tegen het wereldwijde verlies aan biodiversiteit. Het bevorderen van de bescherming en het duurzame gebruik van biodiversiteit en ecosysteemdiensten op internationaal niveau wordt een van de doelen van de komende biodiversiteitsstrategie.