COM(2011)72 - Kaderprogramma van Euratom voor onderzoeks- en opleidingsactiviteiten inzake kernenergie (2012-2013) - EU monitor

EU monitor
Vrijdag 14 augustus 2020
kalender

COM(2011)72 EUe
Kaderprogramma van Euratom voor onderzoeks- en opleidingsactiviteiten inzake kernenergie (2012-2013)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit Besluit i is opgesteld door het Directoraat-generaal Onderzoek en Innovatie (RTD) i van de Europese Commissie en op 7 maart 2011 gepubliceerd.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie voor onderzoeks- en opleidingsactiviteiten inzake kernenergie (2012-2013)

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the Framework Programme of the European Atomic Energy Community for nuclear research and training activities (2012 - 2013)
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2011)72 NLEN
Extra COM-nummers SEC(2011)204
Procedurenummer i 2011/0046(NLE)
Celex-nummer i 52011PC0072

2.

Key dates

Document 07-03-2011
Online publicatie 09-03-2011
Besluit 19-12-2011; Besluit 2012/93
Bekendmaking in Publicatieblad i 18-02-2012; Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 004,OJ L 47, 18.2.2012

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.