COM(2011)279 - Ondertekening door de EU van de gewijzigde statuten en het gewijzigde reglement van orde van de Internationale Studiegroep voor Rubber - EU monitor

EU monitor
Vrijdag 10 juli 2020
kalender

COM(2011)279 EUe
Ondertekening door de EU van de gewijzigde statuten en het gewijzigde reglement van orde van de Internationale Studiegroep voor Rubber

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de ondertekening door de Europese Unie van de gewijzigde statuten en het gewijzigde reglement van orde van de Internationale Studiegroep voor Rubber

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing by the European Union of the amended Constitution and Rules of Procedure of the International Rubber Study Group
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2011)279
Extra COM-nummers COM(2011)279
Procedurenummer i 2011/0124(NLE)
Celex-nummer i 52011PC0279

2.

Key dates

Document 18-05-2011
Online publicatie 19-05-2011
Besluit 12-09-2011; Besluit 2011/664
Bekendmaking in Publicatieblad i 08-10-2011; OJ L 264, 8.10.2011,Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 123

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.