COM(2011)300 EU - Vaststelling begroting EU
Ontwerpbegroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

ONTWERPBEGROTING VAN DE EUROPESE UNIE VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2012

officiële Engelstalige titel

DRAFT GENERAL BUDGET OF THE EUROPEAN UNION FOR THE FINANCIAL YEAR 2012
 
Rechtsinstrument Vaststelling begroting EU
Besluitvormingsprocedure Begrotingsprocedure (BUD)
COM-nummer i COM(2011)300 NLEN
Extra COM-nummers COM(2011)372; COM(2011)576; COM(2011)698
Raadsdocument i 13110/11
Celex-nummer i 52011DC0300

2.

Key dates

Document 26-05-2011
Online publicatie 28-05-2011
Besluit 01-12-2011; 32012B0070

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.