COM(2011)374 EU
Gewijzigde begroting nr. 5 bij de begroting 2011, Afdeling IX - Europese Toezichthouder voor gegevensbeschermingAfdeling X - Europese dienst voor extern optreden

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

ONTWERP VAN GEWIJZIGDE BEGROTING Nr. 5 BIJ DE ALGEMENE BEGROTING 2011 STAAT VAN UITGAVEN PER AFDELING Afdeling IX - Europese Toezichthouder voor gegevensbeschermingAfdeling X - Europese dienst voor extern optreden

officiële Engelstalige titel

DRAFT AMENDING BUDGET N° 5TO THE GENERAL BUDGET 2011 STATEMENT OF EXPENDITURE BY SECTIONSection IX - European Data Protection SupervisorSection X - European External Action Service
 
Rechtsinstrument Verslag
Besluitvormingsprocedure Begrotingsprocedure (BUD)
COM-nummer i COM(2011)374 NLEN
Extra COM-nummers COM(2011)374
Raadsdocument i 13991/11
Celex-nummer i 52011DC0374

2.

Key dates

Document 22-06-2011
Online publicatie 24-06-2011
Besluit 28-10-2011; 32011B0840

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.