Eerste Kamercommissie voor Immigratie & Asiel/JBZ-Raad (I&A/JBZ)

Deze vaste Eerste Kamercommissie i houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van Immigratie & Asiel en de JBZ-Raad.

Het gaat daarbij onder meer om

  • Vreemdelingenzaken
  • Migratiebeleid (nationaal en internationaal)
  • Integratie
  • Mensenhandel
  • Asielvraagstukken
  • IND, COA, DTV

Daarnaast is de commissie belast met de behandeling van voorstellen die in de Raad van ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken van de Europese Unie (de JBZ-Raad) aan de orde zijn. De commissie overlegt veelvuldig met de regering en bereidt brieven van de Eerste Kamer aan de Europese instellingen voor. Ook is de commissie betrokken bij de uitvoering van subsidiariteitstoetsen.

Tot 7 juni 2011 had de Eerste Kamer een aparte vaste commissie voor de JBZ-Raad.

Voorzitter is M.H.M. (Marjolein) Faber-van de Klashorst. Griffier is H.H.A. (Helene) de Man.

1.

Leden