COM(2011)543 EU
Gedeeltelijke schorsing van de toepassing van de samenwerkingsovereenkomst met Syrië

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot gedeeltelijke schorsing van de toepassing van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Arabische Republiek Syrië

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DECISION partially suspending the application of the Cooperation Agreement between the European Economic Community and the Syrian Arab Republic
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2011)543 NLEN
Extra COM-nummers COM(2011)543
Procedurenummer i 2011/0235(NLE)
Celex-nummer i 52011PC0543

2.

Key dates

Document 31-08-2011
Online publicatie 02-09-2011
Besluit 02-09-2011; Besluit 2011/523
Bekendmaking in Publicatieblad i 03-09-2011; Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 011,OJ L 228, 3.9.2011

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.