Mevrouw Waltraud Hakenberg herbenoemd als Griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken - EU monitor

EU monitor
Maandag 3 augustus 2020
kalender

Mevrouw Waltraud Hakenberg herbenoemd als Griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken

Met dank overgenomen van Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) i, gepubliceerd op maandag 10 oktober 2011.

Pers en Voorlichting

Hof van Justitie van de Europese Unie

PERSCOMMUNIQUÉ nr. 108/11

Luxemburg, 10 oktober 2011

 

Mevrouw Waltraud Hakenberg, Griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie sinds 30 november 2005, wier ambtstermijn op 29 november 2011 verstrijkt, is op 10 oktober 2011 herbenoemd voor het tijdvak van 30 november 2011 tot en met 29 november 2017.

De Griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken wordt door de rechters van het Gerecht benoemd voor een ambtstermijn van zes jaar.

Waltraud Hakenberg

geboren in 1955; rechtenstudie te Regensburg en Genève (1974-1979); 1. juristisches Staatsexamen (1979); postacademische studie gemeenschapsrecht aan het Europacollege te Brugge (1979-1980); magistraat-stagiair te Regensburg (1980-1983); doctor in de rechtsgeleerdheid (1982); 2. juristisches Staatsexamen (1983); advocaat te München en Parijs (1983-1989); ambtenaar bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (1990-2005); referendaris bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (kabinet van rechter Jann, 1995-2005); onderwijsopdrachten aan verschillende universiteiten in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Rusland; buitengewoon hoogleraar aan de universiteit van Saarland (sedert 1999); lid van verschillende juridische comités, verenigingen en jury's; talrijke publicaties op het terrein van het gemeenschapsrecht en de communautaire rechtspleging; griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken sedert 30 november 2005.

Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Hof van Justitie niet bindt.

Contactpersoon voor de pers: Stefaan Van der Jeught (+352) 4303 2170