Raad van State: aparte wachtgeldregeling politici is wenselijk

dinsdag 12 juni 2012, 13:54

DEN HAAG (PDC i) - De Raad van State i is kritisch over het voorstel van het kabinet om de duur van de wachtgelduitkering voor politici gelijk te stellen aan de duur van de Werkloosheidswet. De Raad stelt dat politieke ambtsdragers geen 'gewone' werknemers zijn en dat hun positie op de arbeidsmarkt daardoor anders is.

Het algemeen belang is er volgens de Raad van State mee gediend dat voldoende gekwalificeerde personen bereid zijn om politieke ambten te vervullen. Bovendien moeten politici onafhankelijk zijn. In zijn Nader Rapport i antwoordt het kabinet dat ook van politieke ambtsdragers een bijdrage mag worden gevraagd bij de noodzakelijke bezuinigingen.

De Raad is verder kritisch over de voorgestelde terugwerkende kracht tot 1 mei 2012. Hierdoor worden eerder gewekte verwachtingen geschonden en dat is mogelijk in strijd met het EVRM i. Het kabinet wijst er echter op dat de voorgestelde wetswijziging geen gevolgen heeft voor de hoogte van de uitkering.

bron: website Raad van State