Ministerie BZK komt met een anoniem overzicht van wachtgelden

maandag 25 november 2019, 16:59

DEN HAAG (PDC i) - Vanaf volgend jaar zal het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een anoniem overzicht publiceren van politici die gebruik maken van de wachtgeldregeling van het Rijk. Het gaat om uitkeringen van voormalige leden van de Tweede Kamer, ministers, staatssecretarissen, waarnemend burgemeesters en burgemeesters van heringedeelde gemeenten.

In het overzicht wordt het uitbetaalde bedrag en de duur van de uitkering opgenomen. Deze gegevens worden nu vaak opgevraagd via de Wet openbaarheid bestuur (Wob). Het op voorhand publiceren van een wachtgeldlijst moet volgens minister Raymond Knops i een bijdrage leveren aan de transparantie van bestuur. Wel is het overzicht geanonimiseerd om de persoonlijke levenssfeer te beschermen. Wachtgeld is bedoeld om bestuurders en politici te verzekeren van inkomen wanneer zij onverwacht hun baan kwijtraken door ontslag of aftreden.

In de lijst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken zijn de uitkeringen van voormalige commissarissen van de Koning, gedeputeerden, kroonbenoemde burgemeesters, wethouders, voorzitters van waterschappen en dagelijks bestuurders van waterschappen niet opgenomen omdat voor deze uitkeringen provincies, gemeenten en waterschappen verantwoordelijk zijn.

Bron: ANP