A.A. (Albert) de Vries

foto A.A. (Albert) de Vries
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Foto: Lex Draijer
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Zeeuw, die als PvdA-Tweede Kamerlid een medewetgever was op terreinen die niet allemaal de publiciteit haalden. Zo was hij nauw betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe omvangrijke Omgevingswet en bij wetgeving op het gebied van wonen (huren, woningmarkt, leegstand). Daarnaast hield hij zich onder meer bezig met havens en scheepvaart en met de zogenoemde krimpregio's. Voor hij in 2012 Kamerlid werd, was hij tien jaar wethouder van onder andere wonen, zorg, welzijn en onderwijs in Middelburg.

PvdA
in de periode 2012-2017: lid Tweede Kamer

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Albertus Anthonie (Albert)

geboorteplaats en -datum
Middelburg, 10 juli 1955

2.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/7)

 • sectorhoofd grondgebied, gemeente Goes, van oktober 2000 tot maart 2002
 • wethouder (van wonen, stadsvernieuwing, welzijn/WMO, zorg, volksgezondheid, sport, communicatie en wijkaanpak, sinds 2006 tevens grondbedrijf) van Middelburg, van maart 2002 tot maart 2010 (vanaf 2006 locoburgemeester)
 • wethouder (van wonen, stadsvernieuwing, jeugd, onderwijs, WMO, grondbedrijf en gemeentelijke accomodaties en sport) van Middelburg, van maart 2010 tot 1 oktober 2012 (tevens locoburgemeester)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 2012 tot 23 maart 2017
 • voorzitter NRP 'Spaar het Klimaat' (Nationaal Platform voor Transformatie en Renovatie), van 1 januari 2018 tot maart 2022

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties

huidige (2/3)
 • lid Raad van Commissarissen woningcorporatie Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, vanaf 1 januari 2019
 • voorzitter Raad van Toezicht Ozeo, vanaf maart 2019 (speciaal onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen)

vorige
 • voorzitter klachtencommissie Stichtingen Arduin en Gors, van november 2017 tot maart 2019

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


comités van aanbeveling, erefuncties etc.
lid Comité van Aanbeveling film 'Weg van Jou'

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als parlementariër
 • Bracht in 2014 een initiatiefnota uit over krimpregio's (33.894)
 • Diende in 2016 een initiatiefwetsvoorstel bestrijding krimpproblematiek in (34.520)

7.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zijn echtgenote was verkoopster
 • Zijn schoonmoeder was raadslid voor de PvdA in Middelburg

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.