COM(2012)362 EU
Asssociatie van overzeese landen en gebieden met de EU

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie (“LGO-besluit”)

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DECISION on the association of the overseas countries and territories with the European Union ("Overseas Association Decision")
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Raadplegingsprocedure (CNS)
COM-nummer i COM(2012)362 NLEN
Extra COM-nummers SWD(2012)193; SWD(2012)194
Procedurenummer i 2012/0195(CNS)
Celex-nummer i 52012PC0362

2.

Key dates

Document 16-07-2012
Online publicatie 16-07-2012
Besluit 25-11-2013; Besluit 2013/755
Bekendmaking in Publicatieblad i 19-12-2013; PB L 344 p. 1-118

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.