Reactie van Hero Brinkman op de CPB doorberekening

Met dank overgenomen van Democratisch Politiek Keerpunt (DPK) i, gepubliceerd op woensdag 29 augustus 2012.

Het DPK is buitengewoon tevreden over de resultaten van de doorberekening van ons partijprogramma. Wij hebben de intentie voornamelijk te snijden in het eigen vet van de overheid en zo min mogelijk de bezuinigingen, middels lastenverzwaringen, bij de burger te neer te leggen. Het DPK is dan ook ontzettend trots dat wij, als enige partij, zowel de lasten van huishoudens als de lasten van bedrijven behoorlijk weten te verlagen. Dat is uniek in vergelijking met andere partijen en dat geeft precies aan dat wij niet de burger, niet het MKB en niet de ZZP’er willen opzadelen met de bezuinigingen. Wij zijn een klassiek liberale partij, die een kleine overheid nastreeft waarin een aantal kerntaken goed geregeld moet zijn. Een belangrijke kerntaak voor het DPK is zorg en het is dan ook daarom dat het DPK het minst bezuinigt op de zorg, namelijk 0,5 miljard euro. Dit in tegenstelling tot partijen als de VVD (8,5), PvdA (4,5) PVV (1,25) en bijvoorbeeld D’66 (5). Alle andere partijen misbruiken de zorg om de bezuinigingen door te voeren en de begroting sluitend te krijgen. Dat is asociaal en is een rijk land als Nederland onwaardig.

Het DPK is buitengewoon ontevreden over de methode die het CPB gebruikt ten aanzien van de beoordeling over het opvoeren van bezuinigingen. Wij willen bijvoorbeeld een vacaturestop voor de duur van 2 jaar invoeren en daarmee fysiek de overheid in volume laten afnemen. Dit werd door het CPB niet goed bevonden met de mededeling dat het ministerie van Financiën dit niet accepteerde. Het CPB is een instantie die ressorteert onder het ministerie van ELI en kennelijk voor acceptatie van partijprogrammavoorstellen afhankelijk is van de mening van een ander ministerie. Al deze ministeries staan onder leiding van een minister, beiden van CDA huize. Daarmee geeft het CPB aan niet onafhankelijk te zijn en aan een soort verplichte winkelnering te doen. Het is de polder in de polder en lijkt meer op het Communistisch Plan Bureau. Het DPK is van mening dat er reeds een onafhankelijk bureau bestaat, namelijk de Algemene Rekenkamer. De taken van het CPB kunnen heel goed door deze Algemene Rekenkamer worden overgenomen