Mr. H. (Manon) Fokke

foto Mr. H. (Manon) Fokke
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Foto: Lex Draijer
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Uit de Maastrichtse gemeentepolitiek afkomstig PvdA-Tweede Kamerlid. Was in de Maastrichtse raad fractievoorzitter van de PvdA en als zodanig nauw betrokken bij het gedwongen vertrek van burgemeester Leers i. Verder was zij werkzaam bij de rechtbank in Maastricht, universitair docent en griffier van de Universiteitsraad. In de Tweede Kamer een gedegen woordvoerster op het gebied van het binnenlands bestuur en onder meer verdediger van het raadgevend referendum en de Wet klokkenluiders. Hield zich ook bezig met de parlementaire werkwijze. Onderbrak haar Kamerlidmaatschap wegens zwangerschap en bevalling. Na de raadsverkiezingen van 2018 keerde zij terug naar de Maastrichtse raad. In 2022 werd zij wethouder in Maastricht.

PvdA
in de periode 2012-2017: lid Tweede Kamer

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Hermanna (Manon)

geboorteplaats en -datum
Vriezenveen, 16 januari 1976

2.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (6/11)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 2012 tot 22 september 2015
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 12 januari 2016 tot 23 maart 2017
 • studentendecaan Universiteit Maastricht, vanaf april 2017
 • lid gemeenteraad van Maastricht, van 29 maart 2018 tot 13 juni 2022
 • directeur NVRR (Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies), van 1 mei 2021 tot 13 juni 2022
 • wethouder (van onder meer financiën, burgerparticipatie en lobby) van Maastricht, vanaf 13 juni 2022

tijdelijke vervanging Kamerlid
 • Werd op grond van artikel X10 van de Kieswet vanaf 22 september 2015 tijdelijk als Tweede Kamerlid vervangen, eerst door Joyce Vermue en vanaf 5 november 2015 tot 12 januari 2016 door Harm Brouwer

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige
 • persoonlijk coach 'nieuwe toekomst' bij Project FAM! Netwerk Limburg, vanaf 1 april 2016

vorige
 • gastdocent beroepsopleiding bestuursprocesrecht, Nederlandse Orde van Advocaten, van oktober 2007 tot november 2012

afgeleide functies, presidia etc.
lid tijdelijke commissie onderzoek ICT-projecten bij de overheid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 29 november 2012 tot 15 april 2015

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
beschermvrouwe RKSV Heer Babyclub, vanaf 30 januari 2016

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Nam in 2013 de medeverdediging over van Pierre Heijnen van een in 2012 door Ronald van Raak (SP) ingediend initiatiefwetsvoorstel over bescherming van klokkenluiders (Wet Huis voor Klokkenluiders). Na behandeling in de Eerste Kamer werd een novelle ingediend. (33.258, 34.105)
 • Nam in 2013 van Pierre Heijnen de medeverdediging over van een eerder door Niesco Dubbelboer (PvdA), Wijnand Duyvendak (GroenLinks) en Boris van der Ham (D66) ingediend initiatiefwetsvoorstel over invoering van het raadgevend referendum. Het wetsvoorstel is in 2014 aanvaard door de Eerste Kamer. (30.372)
 • Nam in 2013 van Pierre Heijnen de medeverdediging over van een eerder door Niesco Dubbelboer (PvdA), Wijnand Duyvendak (GroenLinks) en Boris van der Ham (D66) ingediend initiatiefwetsvoorstel over het opnemen in de Grondwet van het correctief referendum. Het wetsvoorstel is in 2014 aanvaard door de Eerste Kamer. (30.174)

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Speelde een belangrijke rol bij het gedwongen vertrek van de Maastrichtse burgemeester Gerd Leers

uit de privésfeer
 • Woonde tot haar negentiende in Twente.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.