COM(2012)575 EU
Standpunt van de EU binnen de Internationale studiegroep voor jute in verband met de onderhandelingen over een nieuw mandaat na 2014

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake het standpunt van de Europese Unie binnen de Internationale studiegroep voor jute in verband met de onderhandelingen over een nieuw mandaat na 2014

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken by the European Union within the International Jute Study Group as regards the negotiation of new Terms of Reference beyond 2014
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2012)575 NLEN
Extra COM-nummers COM(2012)575
Procedurenummer i 2012/0277(NLE)
Celex-nummer i 52012PC0575

2.

Key dates

Document 05-10-2012
Online publicatie 05-10-2012
Besluit 20-11-2012; Besluit 2012/730
Bekendmaking in Publicatieblad i 28-11-2012; PB L 328 p. 18-18

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.